Naš tim

Naš tim čine iskusni psiholozi, sistemski porodični psihoterapeuti, nosioci Evropskog sertifikata za psihoterapiju, ali iznad toga prijateljice i kume, koje čvrsto vjeruju da je promjena moguća ukoliko osoba to zaista želi i radi na tome, te da je svako od nas ekspert za svoj život.

sati rada sa klijentima
0 +
učesnika na radionicama
0 +
sati edukacije
0 +

Gordana Ružić Milunić

Sistemski porodični psihoterapeut
Master psiholog i diplomirani muzički pedagog i teoretičar

Po zanimanju sam master psiholog i diplomirani muzički pedagog i teoretičar, oba fakulteta završila sam na Univerzitetu u Banjoj Luci. Ja sam porodični sistemski psihoterapeut i nosilac Evropskog sertifikata za psihoterapiju, a pored ovog modaliteta zanima me i muzikoterapija, tjelesna i somatska psihoterapija, te shema terapija. Završila sam eksternšip iz Emocionalno fokusirane terapije za rad sa parovima.

Iskreno vjerujem u cjeloživotno učenje, te sam na svom razvojnom putu prošla i prolazim trenutno mnoge regionalne i internacionalne edukacije i seminare iz oblasti očuvanja mentalnog zdravlja djece i odraslih, nenasilne komunikacije i emocionalne pismenosti. Voditelj sam radionica nenasilne komunikacije za djecu i trener asertivne komunikacije za osobe svih starosnih grupacija. Sekretar sam i programski menadžer u Društvu psihologa Republike Srpske.

Posjedujem bogato iskustvo rada u nevladinom sektoru, od čega bih izdvojila Plavi telefon koji mi je i bio inspiracija da se počnem intenzivnije baviti savjetovanjem i psihoterapijom i kojem se i danas vraćam i sa kojim sarađujem. Učestvovala sam i kreirala brojne preventivne programe za očivanje mentalnog zdravlja i realizovala istraživanja na tu temu.

U radu sa klijentima najviše ističem da je promjena moguća, ukoliko se to zaista želi i ukoliko se na tome konstantno radi. Vjerujem da je svaki klijent ekspert za svoj život, da može da živi život kakav želi i da je sasvim ok da na tom putu traži pomoć i podršku.

Danka Stojanović Mitrović

Master psihologije i porodični sistemski psihoterapeut

Po zanimanju sam master psihologije i porodični sistemski psihoterapeut, nosilac Evropskog sertifikata za psihoterapiju. Formalno obrazovanje sam završila na Univerzitetu u Banjoj Luci i Psihoanalitičkom Univerzitetu u Berlinu. Završila sam eksternšip iz Emocionalno fokusirane terapije za rad sa parovima, kao i obuku za primjenu kognitivno bihejvioralnog koučinga. Pored toga, pohađam mnoge regionalne i internacionalne edukacije i seminare iz oblasti očuvanja mentalnog zdravlja djece i odraslih.

Svoja prvo iskustvo u savjetodavnom radu stičem kao savjetnik savjetodavne linije Plavi telefon, udruženja Nova generacija Banja Luka, koje predstavlja mjesto na kome se rađa moja želja da se bavim psihoterapijom. Pored psihoterapijskog rada, više godina sam se bavila primjenom organizacijske psihologije u HR-u različitih kompanije. Uživam u obje oblasti.

U psihoterapijskom radu sistemski pristup me uči vjerovanju u resurse svakog pojedinca, kao i porodice, cirkularnosti naših odnosa i važnosti životnih priča. Ovaj pristup ne upire prstom ni u koga – daje mogućnost da skinemo teret sa pojedinca, vratimo u odnos, a istovremeno hipoteziramo gdje su se unutar odnosa desile neravnoteže koje su dovele do problema koji vidimo.

Jedna od mojih najvećih vrijednosti je učenje. Volim da učim od prijatelja, kolega, klijenata. Volim da učim u klupi, u hodu, iz knjiga, iz grešaka. I još više volim da prenosim znanje.