Mi u medijima

Uloga stručnjaka je da svoje znanje dijele sa javnosti na način da medijski istupa o temama na koje je kompetentan da govori. Mi tu ulogu shvatamo vrlo ozbiljno. Ovdje se nalazi samo mali dio naših medijskih istupanja koje služe da informišu zainteresovane o važnim temama, ali i da pričamo o temama o kojima se inače ne priča, a koje su važne za naše mentalno zdravlje.