Konsalting

konsalting

Sistemski pristup organizacijskom razvoju podrazumijeva pogled na organizaciju kao “živi sistem” sa svojom specifičnom dinamikom i dominantnim obrascima koji “boje” njeno svakodnevno funkcionisanje.

E sada, kako to izgleda u praksi? Evo jednostavan prikaz:

Da li vam se dešava da vaš tim ide na određeni trening, a nakon toga ne vidite nikakve promjene? Ili tim zamjeni jedan problem drugim?

Ovo se dešava kada na tim ne gledamo kao živi sistem, kada izolujemo problem ili polje napretka od konteksta tima i cijele organizacije.

Šta mi radimo drugačije?
  • Tim je više od zbroja njegovih članova.

Promjena zahtijeva više od okupljanja ekipe za jedan trening. Ukoliko je potrebna promjena koja će da bude dugoročna, neophodno je da radimo kontinuirano.

  • Znamo da ne postoje dva ista tima.

Samim time ne postoje edukacije koje šablonski primjenjujemo na sve klijente. Svaka edukacija je pripremljena u skladu sa potrebama tima sa kojim radimo.

  • Ne postoje ni dvije iste organizacije.

Neophodno nam je da se upoznamo sa kontekstom tima i organizacije sa kojom radimo. Svaka organizacija ima svoje vrijednosti, način komunikacije i uspostavljanja (pisanih i nepisanih) pravila, uloge i moći. Sve ovo se odražava na time sa kojim radimo.

Tvojoj organizaciji treba konsalting?

Organizacija treba da bude tim da bi funkcionisala u najboljem zajedničkom interesu. Ukoliko tvoj tim to nije, Kutak može da pomogne! Sistem voli homeostazu, a mi volimo da protresemo sistem i da donesemo nešto drugačije, onu sitnicu koja nedostaje da budemo svi zadovoljniji konačnim rezultatom.